آخرین روستا
آخرین روستای محروم پارسیان به آب رسید ۲۷ مهر ۱۴۰۰
به ثمر نشستن طرح یکپارچه سازی آب و فاضلاب شهری و روستایی؛

آخرین روستای محروم پارسیان به آب رسید

روستای حسین آباد پارسیان با پیوستن به شبکه آبرسانی به عنوان آخرین روستای فاقد آب این شهرستان شناخته و جشن پایان آبرسانی را با حضور مسئولان برگزار شد.