آزادی زندانیان جرائم غیر عمد
شرکت نفت ستاره خلیج فارس رهایی بخش زندانیان جرائم غیر عمد ۱۹ آبان ۱۴۰۰
مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس :

شرکت نفت ستاره خلیج فارس رهایی بخش زندانیان جرائم غیر عمد

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در سال جاری تاکنون 1 میلیارد و 760 میلیون ریال برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد اختصاص داده است.