آغاز تعمیرات
آغاز تعمیرات اساسی ۴ واحد عملیاتی شرکت پالایش نفت بندرعباس ۰۴ آبان ۱۴۰۰
با تکیه بر توان متخصصان پالایشگاه نفت بندرعباس صورت گرفت؛

آغاز تعمیرات اساسی ۴ واحد عملیاتی شرکت پالایش نفت بندرعباس

عملیات اجرایی تعمیرات اساسی واحدهای تقطیر در جو و خلاء، گاز مایع و تصفیه آب های ترش و مراکس پالایشگاه بندرعباس با تکیه بر توان متخصصان این پالایشگاه آغاز شد.