ئیس اتاق بازرگانی ایران
 قدردانی رئیس اتاق بازرگانی ایران و معاونت امور استانها و تشکل های اتاق ایران از هیأت رئیسه و هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی هرمزگان 16 اسفند 1401

 قدردانی رئیس اتاق بازرگانی ایران و معاونت امور استانها و تشکل های اتاق ایران از هیأت رئیسه و هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی هرمزگان

غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران و زمانی معاونت استان ها و تشکل های اتاق ایران در متن مشترکی از هيات رئيسه و هيات نمايندگان اتاق بازرگانی هرمزگان برای ساخت و تکمیل ساختمان اتاق بازرگانی هرمزگان در کمترین زمان ممکن با حداقل هزینه قدردانی کردند.