اختصاصی
درخشش آموزش و پرورش استان هرمزگان در بین استانهای کشور 26 دی 1402

درخشش آموزش و پرورش استان هرمزگان در بین استانهای کشور

در شاخص های عمومی و اختصاصی و پروژه مهر ۱۴۰۲ در مجموع از ۵ استان تقدیر شد که آموزش و پرورش استان هرمزگان موفق به کسب رتبه چهارم شد.

کسب رتبه برتر سازمان صمت هرمزگان در شاخص های عمومی و اختصاصی در گروه تولیدی و خدماتی 19 شهریور 1402
در بیست و ششمین جشنواره شهید رجایی ؛

کسب رتبه برتر سازمان صمت هرمزگان در شاخص های عمومی و اختصاصی در گروه تولیدی و خدماتی

سازمان صمت هرمزگان حائز رتبه برتر ارزیابی عملکرد در شاخص های عمومی و اختصاصی گروه تولیدی و خدماتی در بیست و ششمین جشنواره شهید رجایی استان هرمزگان شد.

کسب رتبه دستگاه برتر در شاخص های عمومی و اختصاصی توسط اداره کل شیلات هرمزگان 27 شهریور 1400
برگ زرینی دیگر از عملکرد شیلات هرمزگان ؛

کسب رتبه دستگاه برتر در شاخص های عمومی و اختصاصی توسط اداره کل شیلات هرمزگان

اداره کل شیلات هرمزگان موفق به کسب رتبه دستگاه برتر در شاخص های عمومی و اختصاصی در بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی استان هرمزگان شد.