استاندارد
تامین ۳۰ دستگاه دیالیز استاندارد توسط بنگاه‌های اقتصادی مستقر در هرمزگان 19 خرداد 1401
خبر خوش استاندار هرمزگان به بیماران دیالیزی استان؛

تامین ۳۰ دستگاه دیالیز استاندارد توسط بنگاه‌های اقتصادی مستقر در هرمزگان

استاندار هرمزگان با بیان اینکه تامین 30 دستگاه دیالیز استاندارد توسط بنگاه‌های اقتصادی مستقر در هرمزگان به تصویب رسید ، گفت : تجهیزات دیالیزی به سرعت تامین و در اختیار دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان قرار می‌گیرد.