استاندار جدید هرمزگان
اولویت کاری ام توسعه برمبنا دریا است ۱۹ مهر ۱۴۰۰
استاندار جدید هرمزگان:

اولویت کاری ام توسعه برمبنا دریا است

استاندار جدید هرمزگان امروز دوشنبه (19 مهرماه ) در مراسم معارفه خود، با اشاره به اینکه توسعه بر مبنا دریا در دستور کار و اولویت کاری بنده خواهد بود، گفت : وظیفه بنده و همکارانم برآورده کردن آرزوی مردم است و باید تمامی تلاش خود را برای عملی کردن آن به کار ببندیم.