افراد بالای ۶۰ سال
زمان تزریق دوز سوم واکسن کرونا افراد بالای ۶۰ سال در هرمزگان اعلام شد ۱۷ آبان ۱۴۰۰

زمان تزریق دوز سوم واکسن کرونا افراد بالای ۶۰ سال در هرمزگان اعلام شد

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان گفت: تزریق دوز سوم واکسن کرونا ویژه افراد بالای ۶۰ سال از این هفته در هرمزگان آغاز می شود.