امور مالیاتی
اثرات افزایش ۱۲۰ درصدی ارزش افزوده ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل در شهر دیده نشد 11 فروردین 1402
رییس شورای شهر بندرعباس :

اثرات افزایش ۱۲۰ درصدی ارزش افزوده ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل در شهر دیده نشد

رییس شورای اسلامی شهر بندرعباس پس از ديدار با مديركل امور مالياتي که محمد آشوری تازیانی نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در آن حضور یافت با بیان اینکه عوارض و مالیات بر ارزش افزوده یکی از منابع مهم درآمدی شهرداری‌ها است، عنوان کرد: مبلغ ارزش افزوده شهر بندرعباس همانند امسال نسبت به سال قبل افزایش خوبی خواهد یافت.

آماده همکاری با مجلس برای بازگشت درآمد مازاد استان‌ها هستیم 19 اسفند 1401
وزیر اقتصاد تاکید کرد:

آماده همکاری با مجلس برای بازگشت درآمد مازاد استان‌ها هستیم

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه آماده همکاری با مجلس برای بازگشت درآمد مازاد استان‌ها هستیم، گفت: در کنار توجه به وضعیت کارکنان باید به طور جدی با عوامل فسادزا و تخلفات برخورد شود.