اکبری
آغاز خدمت رسانی جایگاه های عرضه سوخت در هرمزگان ۰۵ آبان ۱۴۰۰
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هرمزگان خبرداد :

آغاز خدمت رسانی جایگاه های عرضه سوخت در هرمزگان

با تلاش بی وقفه کارکنان و متخصصان منطقه هرمزگان جایگاه های عرضه سوخت استان بتدریج به عرصه سوخت‌رسانی و خدمت به مردم باز‌می‌گردند.