برگزاری ۱۲۴ برنامه
برگزاری ۱۲۴ برنامه در هفته ناجا در هرمزگان 14 مهر 1400
فرمانده نیروی انتظامی هرمزگان خبرداد :

برگزاری ۱۲۴ برنامه در هفته ناجا در هرمزگان

فرمانده نیروی انتظامی استان هرمزگان با بیان اینکه هفته ناجا از17 مهرماه با شعار"پلیس هوشمند، امنیت پایدار" آغاز می گردد، از برگزاری ۱۲۴ برنامه در هفته ناجا در هرمزگان خبرداد.