برگزاری
برگزاری هفتمین یادواره شهدای ورزشکار هرمزگان ۲۰ مهر ۱۴۰۰
مدیرکل ورزش وجوانان هرمزگان خبرداد:

برگزاری هفتمین یادواره شهدای ورزشکار هرمزگان

مدیرکل ورزش وجوانان هرمزگان در نشست هماهنگی برگزاری هفتمین یادواره شهدای ورزشکار استان گفت: شهدای والامقام الگوی خوبی برای ورزشکاران هستند و عزت کشور در گرو عمل کردن به وصیت های شهداست.