بندرعباس مکانی امن برای سرمایه گذاری همه هموطنان
بندرعباس مکانی امن برای سرمایه گذاری همه هموطنان/ حاشیه نشینی و بافت فرسوده یکی از مشکلات شهر بندرعباس است که تغییر آن نیازمند عزم ملی و حرکت جهادی است ۲۶ آبان ۱۴۰۰
مهدي نوبانی، شهردار بندرعباس:

بندرعباس مکانی امن برای سرمایه گذاری همه هموطنان/ حاشیه نشینی و بافت فرسوده یکی از مشکلات شهر بندرعباس است که تغییر آن نیازمند عزم ملی و حرکت جهادی است

شهردار بندرعباس گفت: شرایط در حوزه فعالیت شهرداری برای ورود سرمایه گذاران آماده و مهیا می باشد و سرمایه گذاران سراسر کشور می توانند شهر بندرعباس را برای سرمایه گذاری انتخاب کنند.