بهره وری در بخش کشاورزی
حضور در بین اقشار مختلف مردم منجر به تصمیم گیری درست می شود/ بهره وری در بخش کشاورزی باید ارتقا پیدا کند ۰۲ آذر ۱۴۰۰
استاندار هرمزگان در نشست با اعضای مجمع نخبگان حوزوی و دانشگاهی مطرح کرد:

حضور در بین اقشار مختلف مردم منجر به تصمیم گیری درست می شود/ بهره وری در بخش کشاورزی باید ارتقا پیدا کند

استاندار هرمزگان در نشست با اعضای مجمع نخبگان حوزوی و دانشگاهی با بیان اینکه مشکلات استان در هم تنیده و به نوعی دارای پیوند ساختاری هستند،اما تا زمانی که در بین اقشار مختلف مردم حضور پیدا نکنیم، نمی توانیم مشکلات را به خوبی لمس و در مورد آن ها تصمیم گیری کنیم.