تامین و توزیع کالای اساسی بین نیازمندان
ضرورت ایجاد شبکه تولید کالا توسط بسیج/موانع فعالیت فروشگاه های منصف در هرمزگان برطرف شود ۲۲ آبان ۱۴۰۰
امام جمعه بندرعباس مطرح کرد:

ضرورت ایجاد شبکه تولید کالا توسط بسیج/موانع فعالیت فروشگاه های منصف در هرمزگان برطرف شود

امام جمعه بندرعباس با تاکید بر رفع هرچه سریعتر موانع فعالیت فروشگاه های منصف در هرمزگان گفت: برای تکمیل زنجیره و کاهش نرخ کالا بسیج در شبکه تو‌لید کالای اساسی وارد شود.