تصویب طرح ها
تصویب طرح‌ها سبب ایجاد تحول جدی در حوزه اشتغال استان می‌شود 18 خرداد 1401
استاندار هرمزگان :1526 طرح در جلسه شورای برنامه ریزی استان مورد بررسی قرار گرفت

تصویب طرح‌ها سبب ایجاد تحول جدی در حوزه اشتغال استان می‌شود

استاندار هرمزگان در جلسه برنامه ریزی و توسعه استان با بیان اینکه تصویب طرح ها سبب ایجاد تحول جدی در حوزه اشتغال می شود ، گفت:1526 طرح در جلسه شورای برنامه ریزی استان مورد بررسی قرار گرفت.