تلفن مستقیم
اختصاص یک خط تلفن مستقیم برای زلزله زدگان استان ۲۶ آبان ۱۴۰۰
استاندار هرمزگان دستور داد :

اختصاص یک خط تلفن مستقیم برای زلزله زدگان استان

استاندار هرمزگان در شورای اطلاع رسانی استان هرمزگان دستور داد : اختصاص یک خط تلفن مستقیم برای مردم زلزله زده که توسط شرکت مخابرات هرمزگان برای آنها پیامک شود.