حضور نیروی دریایی
حضور نیروی دریایی ارتش در آب های آزاد متضمن امنیت منطقه است 21 شهریور 1400
استاندار هرمزگان در حاشیه آیین استقبال از ناوگروه ۷۵ ارتش جمهوری اسلامی:

حضور نیروی دریایی ارتش در آب های آزاد متضمن امنیت منطقه است

استاندار هرمزگان در حاشیه آیین استقبال از ناوگروه ۷۵ ارتش جمهوری اسلامی گفت : حضور نیروی دریایی ارتش در آب های آزاد متضمن امنیت منطقه است .