حق بیمه
فولاد هرمزگان به عنوان کارفرمای نمونه کشور انتخاب شد 16 اسفند 1401

فولاد هرمزگان به عنوان کارفرمای نمونه کشور انتخاب شد

در آیین اختتامیه جشنواره ملی انتخاب کارآفرینان و کارفرمایان برتر سال 1401، عطاا... معروفخانی مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان تندیس شرکت برتر و لوح سپاس دریافت کرد.