خسارت
زلزله به تأسیسات اسکله های نفتی و انبار های نفت پخش فرآورده‌های نفتی خسارتی وارد نکرده است ۲۳ آبان ۱۴۰۰
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی هرمزگان:

زلزله به تأسیسات اسکله های نفتی و انبار های نفت پخش فرآورده‌های نفتی خسارتی وارد نکرده است

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه هرمزگان گفت: در جریان زلزله امروز استان هرمزگان، تاکنون گزارشی از خسارت به تأسیسات یا جایگاه‌های عرضه سوخت فرآورده‌های نفتی دریافت نشده است.

خسارت ۲۰ میلیارد ریالی طوفان به شبکه برق جاسک ۱۲ مهر ۱۴۰۰
معاون بهره برداری شرکت توزیع برق هرمزگان خبر داد :

خسارت ۲۰ میلیارد ریالی طوفان به شبکه برق جاسک

معاون بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان گفت:طوفان حاره ای شاهین باعث خسارت ۲۰ میلیارد ریالی به شبکه و تاسیسات توزیع برق جاسک شد.