دروغ
مرگ نخبه هرمزگانی پس از تزریق واکسن کرونا / نوجوان متوفی واکسن تزریق نکرده بود ۲۰ مهر ۱۴۰۰
تکذیب شد ؛

مرگ نخبه هرمزگانی پس از تزریق واکسن کرونا / نوجوان متوفی واکسن تزریق نکرده بود

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان خبر مرگ نخبه هرمزگانی پس از تزریق واکسن کرونا دروغ مخالفین واکسن است .