دریابان
تجار هندی از ظرفیت‌های هرمزگان بازدید کنند ۱۰ آبان ۱۴۰۰
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی هرمزگان عنوان کرد:

تجار هندی از ظرفیت‌های هرمزگان بازدید کنند

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی هرمزگان با اشاره به تحریم های ظالمانه کشورهای غربی علیه ایران اسلامی گفت: روابط گسترده تجاری با کشور هندوستان می تواند در خنثی کردن تحریم ها اثربخش باشد.