زمینه احداث
شهرداری در زمینه احداث مدرسه فوتبال ساحلی از بانوان حمایت کند ۲۷ مهر ۱۴۰۰
رئیس شورای شهر بندرعباس:

شهرداری در زمینه احداث مدرسه فوتبال ساحلی از بانوان حمایت کند

رئیس شورای شهر بندرعباس گفت: با توجه به پتانسیلی که در بانوان هرمزگانی وجود دارد، شهرداری و دستگاه های متولی در زمینه احداث مدرسه فوتبال ساحلی از بانوان فوتبال ساحلی حمایت کنند.