ساماندهی اشتغال
ساماندهی اشتغال ایثارگران در توسعه جدید فولاد 23 شهریور 1400
در دستور کار قرار گرفت ؛

ساماندهی اشتغال ایثارگران در توسعه جدید فولاد

ساماندهی اشتغال فرزندان شهدا، جانبازان و آزادگان هرمزگانی در طرح‌های توسعه جدید فولاد استان به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت.