سایت تاریخی
بهره برداری از سایت تاریخی شهر کولغان در منطقه آزاد قشم ۲۰ مهر ۱۴۰۰
در سومین روز از هفته گردشگری و با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم؛

بهره برداری از سایت تاریخی شهر کولغان در منطقه آزاد قشم

فاز نخست شهر تاریخی کولغان قشم، همزمان با سومین روز از هفته گردشگری با حضور رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و جمعی از معاونان و مدیران این سازمان به بهره برداری رسید.