شهر تاریخی لافت در جذب گردشگر
لزوم استفاده از ظرفیت های شهر تاریخی لافت در جذب گردشگر ۱۲ مهر ۱۴۰۰
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در دیدار با اعضای شورای شهر و شهردار لافت تاکید کرد :

لزوم استفاده از ظرفیت های شهر تاریخی لافت در جذب گردشگر

رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم بر لزوم استفاده از ظرفیت های تاریخی و ساحلی شهر لافت در جذب گردشگر تاکید کرد.