شهر تاریخی لافت در جذب گردشگر
لزوم استفاده از ظرفیت های شهر تاریخی لافت در جذب گردشگر 12 مهر 1400
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در دیدار با اعضای شورای شهر و شهردار لافت تاکید کرد :

لزوم استفاده از ظرفیت های شهر تاریخی لافت در جذب گردشگر

رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم بر لزوم استفاده از ظرفیت های تاریخی و ساحلی شهر لافت در جذب گردشگر تاکید کرد.