طرح جدایی
طرح جدایی پارسیان از هرمزگان غیرکارشناسانه است ۲۸ مهر ۱۴۰۰
رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس:

طرح جدایی پارسیان از هرمزگان غیرکارشناسانه است

رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس گفت: طرح جدایی پارسیان از هرمزگان و اتصال آن به استان فارس، طرحی بود که در دولت قبل مطرح و از جمله تصمیمات غیرکارشناسانه ای است که می بایست دولت جدید در این زمینه ورود نکند.