عملکرد شیلات هرمزگان
عملکرد شیلات هرمزگان با وجود  بیش از۶۰ درصد کسری نیروی انسانی بی نظیر بوده ۲۶ مهر ۱۴۰۰
مديركل دفتر فناوري اطلاعات و تحول اداري سازمان شیلات ایران:

عملکرد شیلات هرمزگان با وجود بیش از۶۰ درصد کسری نیروی انسانی بی نظیر بوده

مديركل دفتر فناوري اطلاعات و تحول اداري سازمان شیلات ایران با بیان اینکه عملکرد شیلات هرمزگان با وجود بیش از۶۰ درصد کسری نیروی انسانی بی نظیر و کمبود بودجه جاری و منابع مالی بی نظیر بوده است، گفت : کسب رتبه برتر شاخص های عمومی و اختصاص در جشنواره شهید رجایی توسط شیلات هرمزگان بیانگر کار جهادی در شیلات هرمزگان است .