فاقد
ساماندهی بیش از یک هزار و ۶۰۰ واحد فاقد پروانه کسب در هرمزگان 13 آبان 1402

ساماندهی بیش از یک هزار و ۶۰۰ واحد فاقد پروانه کسب در هرمزگان

معاون اموربازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت هرمزگان از ساماندهی بیش از یک هزار و 600 واحد صنفی فاقد پروانه کسب در استان خبر داد.

برق چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری با حکم قضایی قطع می شود 18 اسفند 1401

برق چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری با حکم قضایی قطع می شود

در راستای احیاء و تعادل بخشی آب های زیر زمینی برق چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری پس از طی مراحل قانونی با حکم قضایی قطع می شود.