فعالان حوزه آبزیان
تناقض قوانین و مقررات در سرزمین اصلی و مناطق آزاد عامل مشکلات فعالان حوزه تولید ماهی در قفس 19 اسفند 1401
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان هرمزگان :

تناقض قوانین و مقررات در سرزمین اصلی و مناطق آزاد عامل مشکلات فعالان حوزه تولید ماهی در قفس

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان هرمزگان در هفتادو پنجمین شورای گفت و گوی دولت با بخش خصوصی استان هرمزگان ، تناقض قوانین و مقررات در سرزمین اصلی و مناطق آزاد را باعث بروز مشکلاتی برای فعالان حوزه تولید ماهی در قفس در جزیره قشم خواند.