قهرمانی
برگزاری مسابقه کورس قهرمانی هرمزگان در روستای مغ احمد ۱۶ آبان ۱۴۰۰

برگزاری مسابقه کورس قهرمانی هرمزگان در روستای مغ احمد

یک دوره مسابقه کورس قهرمانی استان در رشته سوارکاری (یادواره حاج محمدملاحی) در روستای مغ احمد شهرستان بندرعباس برگزار شد.