لزوم استفاده از ظرفیت های
لزوم استفاده از ظرفیت های شهر تاریخی لافت در جذب گردشگر ۱۲ مهر ۱۴۰۰
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در دیدار با اعضای شورای شهر و شهردار لافت تاکید کرد :

لزوم استفاده از ظرفیت های شهر تاریخی لافت در جذب گردشگر

رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم بر لزوم استفاده از ظرفیت های تاریخی و ساحلی شهر لافت در جذب گردشگر تاکید کرد.