ماده ۲۰
درخواست حذف ماده ۲۰ را داریم 19 اسفند 1401
نائب رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان :

درخواست حذف ماده ۲۰ را داریم

نایب رئیس اتاق بازرگانی با قدردانی از حمایت های استاندار هرمزگان و مجمع نمایندگان استان هرمزگان ، در هفتادو پنجمین شورای گفت و گوی دولت با بخش خصوصی استان هرمزگان گفت : تصویب نامه هیئت وزیران مصوبه  15 آذر 1401 در ماده 20 آن، تاثیر گذاری زیادی بر اقتصاد پیله وری، مرزنشین و تعاونی های مرزنشینان داشته است و پیشنهاد حذف آن را داریم.