مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد قشم
دیپلماسی اقتصادی فعال با کشورهای حاشیه خلیج فارس ایجاد‌ می‌شود ۲۳ آبان ۱۴۰۰
مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد قشم؛

دیپلماسی اقتصادی فعال با کشورهای حاشیه خلیج فارس ایجاد‌ می‌شود

مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد قشم با بیان اینکه مناطق آزاد تجاری ریه های تقویت کننده سرزمین در شرایط سخت تحریم ها هستند، گفت:دیپلماسی اقتصادی فعال با کشورهای حاشیه خلیج فارس ایجاد‌ می‌شود.