مشکلات .
دیدار  مدیرعامل و معاونین فولاد هرمزگان با مدیرکل گمرکات استان هرمزگان /مشکلات رویه های گمرکی حوزه صادرات و ترانزیت بررسی شد 09 خرداد 1401
در راستای تعاملات منطقه ای انجام شد ؛

دیدار مدیرعامل و معاونین فولاد هرمزگان با مدیرکل گمرکات استان هرمزگان /مشکلات رویه های گمرکی حوزه صادرات و ترانزیت بررسی شد

در راستای تداوم افزایش تعاملات منطقه ای فولاد هرمزگان با سازمان ها و ادارات ذینفع خود، با حضور مدیرعامل فولاد هرمزگان و مدیرکل گمرکات استان هرمزگان مشکلات رویه های گمرکی حوزه صادرات و ترانزیت بررسی شد.