منطقه هرمزگان
خدمات رسانی ۱۵۴ بابت جایگاه عرضه سوخت در هرمزگان ۰۷ آبان ۱۴۰۰
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هرمزگان خبر داد :

خدمات رسانی ۱۵۴ بابت جایگاه عرضه سوخت در هرمزگان

با تلاش بی وقفه کارکنان و متخصصان منطقه هرمزگان جایگاه های عرضه سوخت استان بتدریج به عرصه سوخت‌رسانی و خدمت به مردم باز‌می‌گردند.