نخستین کورت شیشه ای
کلنگ زنی نخستین کورت شیشه ای استاندارد اسکواش ۱۹ مهر ۱۴۰۰

کلنگ زنی نخستین کورت شیشه ای استاندارد اسکواش

طی توافق رئيس هيات اسكواش هرمزگان با مدير شهرداری منطقه چهار بندرعباس در راستای حمایت از ورزش و ارتقای سرانه ورزشی شهری، نخستين كورت شيشه ای استاندارد اسكواش براي برگزاري مسابقات حرفه اي در ساحل شهر بندرعباس در سایه غفلت و بی تفاوتی مدیران ورزش و جوانان استان، ساخته می شود.