هزینه آموزش مددجویان
هزینه آموزش مددجویان متقاضی کسب مهارت، توسط کمیته امداد پرداخت می‌شود 14 مهر 1400
مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان:

هزینه آموزش مددجویان متقاضی کسب مهارت، توسط کمیته امداد پرداخت می‌شود

مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان ، کاریابی برای مددجویان و فرزندان آن‌ها را از دیگر اقدامات کمیته امداد در راستای اشتغالزایی دانست و گفت : مهارت آموزی و ایجاد اشتغال برای مددجویان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.