هنگام
احداث تله کابین دریایی از جزیره قشم به هنگام بعنوان طرح‌های مورد مطالعه بخش گردشگری ۲۱ آبان ۱۴۰۰
در نشست استاندار هرمزگان با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح شد ؛

احداث تله کابین دریایی از جزیره قشم به هنگام بعنوان طرح‌های مورد مطالعه بخش گردشگری

اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس که به منظور بازدید از زیرساخت‌های گردشگری به هرمزگان سفر کرده‌اند، با استاندار هرمزگان دیدار کردند.