ورزش حرفه ای
 ساماندهی باشگاه های ورزشی کشور در دستور کار جدی قراردارد 21 خرداد 1402
مدیر کل دفتر توسعه ورزش حرفه ای و امورباشگاه های وزارت ورزش و جوانان :

 ساماندهی باشگاه های ورزشی کشور در دستور کار جدی قراردارد

مدیر کل دفتر توسعه ورزش حرفه ای و امورباشگاه های وزارت ورزش و جوانان گفت : ساماندهی باشگاه های ورزشی کشور در دستور کار جدی قراردارد.

شهرداری بندرعباس یک تنه از ورزش حرفه ای و محلات حمایت می کند 16 شهریور 1400
سید محمد رضا موسوی،عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس:

شهرداری بندرعباس یک تنه از ورزش حرفه ای و محلات حمایت می کند

عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس گفت : شهرداری بندرعباس یک تنه از ورزش حرفه ای و محلات حمایت می کند .