ویروس کرونا قاتل
کرونا یاد آور برابری انسان ها؛اقتصاد یا سلامتی؟ ۰۴ آذر ۱۳۹۹
روایتی از کرونا قاتل بی رحم هزار چهره:

کرونا یاد آور برابری انسان ها؛اقتصاد یا سلامتی؟

کرونا خانواده بزرگی از‌ ویروس‌ها هستند که می‌توانند حیوانات و انسان‌ها را بیمار کنند. تعداد زیادی از ویروس‌های کرونا که تاکنون شناخته‌شده‌اند، ویروس کرونایی که به تازگی کشف شده است موجب بیماری عفونی کووید-19 میشود.