پایلوت کشور
طراحی و اجرای مدرسه عشایری  احمدی حاجی آباد به صورت پایلوت در کشور 19 خرداد 1401
مدیرکل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان هرمزگان:

طراحی و اجرای مدرسه عشایری  احمدی حاجی آباد به صورت پایلوت در کشور

مدیرکل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان هرمزگان از طراحی و اجرای مدرسه عشایری احمدی حاجی آباد به صورت پایلوت در کشور خبر داد .