کریمی
برق اداره های  پرمصرف هرمزگان قطع می شود 10 خرداد 1401

برق اداره های پرمصرف هرمزگان قطع می شود

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان گفت: اداره ها و اماکن دولتی که بیش از الگوی تعیین شده برق مصرف کنند، برق آنها قطع می شود.