گاز شهری
شناسایی محورهای باقی مانده گازرسانی در هرمزگان ۰۸ آذر ۱۳۹۹
در جلسه ایی با مشاور وزیر نفت صورت گرفت:

شناسایی محورهای باقی مانده گازرسانی در هرمزگان

در تهران مسئولان هرمزگانی با معاون برنامه ریزی مدیریت گازرسانی شرکت ملی گاز ایران،مشاور محترم وزیر نفت و رئیس سازمان طرح های بیع متقابل، درخصوص توسعه و تکمیل گاز رسانی شهری، روستایی و صنایع به محورهای باقیمانده در استان هرمزگان دیدار و گفت و گو کردند.