رئیس بیمارستان پارس ابوموسی گفت: اعزام کودک ۱۷ ماهه به بیمارستان تخصصی  بندرعباس ازطریق بالگرد اورژانس هوایی انجام شد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز، دکتر لیدا باباخانی گفت: شب گذشته کودکی ۱۷ ماهه به دلیل استفراغ خونی، توسط والدین به بیمارستان پارس آورده شد.

پس از معاینات پزشکی وانجام  آزمایشات، به دلیل کاهش هموگلوبین، اقدامات اولیه برای بیمار صورت گرفت و کودک جهت بررسی‌های بیشتر و دریافت خدمات تخصصی، با بالگرد اورژانس هوایی به بیمارستان کودکان بندرعباس اعزام شد.    

باباخانی ضمن نظارت بر تمام اقدامات درمانی و انتقال کودک بیمار، از زحمات همه کادر درمان و تکنسین و کادر پرواز اورژانس هوایی تقدیر و تشکر کرد.

انتهای پیام