مدیرعامل شرکت پالایش گاز سرخون و قشم، بر ضرورت برگزاری دوره های آموزشی به جهت تاثیر آن در افزایش علمی و تخصصی کارکنان این مجموعه در بخش های مختلف عملیاتی و ستادی تاکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز، محمد حسین نوروزی گفت: شایسته است بخش اعظم سرمایه گذاری ها معطوف به حوزه آموزش ، توانمندسازی و تربیت نیروی انسانی کارآمد بعنوان سرمایه اصلی سازمان باشند.

وی  بیان کرد: توجه به امر آموزش کارکنان از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و توانایی آنان رادرانجام وظایف محوله،افزایش سطح کارایی و رسیدن به اهداف سازمان تسهیل  می کند.

نوروزی با اشاره به تلاش های مسئولین و همکاران مجموعه واحد آموزش ، تصریح کرد: طی برنامه ریزی ها و نیازسنجی انجام شده ، این شرکت از اول سال جاری تاکنون علیرغم شیوع ویروس کرونا و محدودیت های موجود باهمکاری و همیاری واحدهای مربوطه دوره های آموزشی مناسب را حسب تقویم آموزشی و نیاز واحدها به منظور افزایش سطح علمی و مهارتی کارکنان بصورت حضوری و مجازی اجرا کند که برنامه برای سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.

وی  با اشاره به اینکه شرکت پالایش گاز سرخون و قشم همواره در بخش آموزش و تربیت نیروی انسانی کارآمد در سطح صنعت گاز کشور پیشرو بوده، گفت: این شرکت با تعامل با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی دوره های آموزشی مختلفی را با استفاده از اساتید مجرب ویژه همکاران رسمی ، قرارداد مدت موقت و ارکان ثالث برگزار کرده است.