مدیر معماری و شهرسازی سازمان منطقه آزاد قشم گفت: با همکاری و مشارکت سرمایه گذاران، دیوارها و حصارهای پروژه های نیمه تمام و در حال تکمیل سطح شهر قشم رنگ آمیزی شده است.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز ، لیلا زین افزا با بیان این مطلب، اظهار کرد: این اقدام با هدف ارتقای مبلمان شهری و زیباسازی سطح شهر رنگ آمیزی و رفع آلودگی بصری از روی دیوارهای سطح شهر، انجام می‌شود.

زین افزا با قدردانی از سرمایه گذارانی که در اجرای این طرح مشارکت داشته اند، افزود: با برنامه ریزی صورت گرفته، حفظ منظر شهری و پاکسازی سطح شهر از آلودگی های بصری و زیباسازی فضاهای مرتبط با کارگاه های ساختمانی پروژه های نیمه تمام و در حال تکمیل با جدیت انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: برای مطلوب شدن فضای زندگی مردم باید در پی بهبود کیفیت فضاهای عمومی، ایجاد هماهنگی و حس وحدت در فضاها و عناصر شهری باشیم.

مدیر معماری و شهرسازی سازمان منطقه آزاد قشم  عنوان کرد : حذف آلودگی های بصری یکی از وجوه بسترسازی برای توسعه فضاهای شهری است که ساماندهی آن در زیباسازی سیمای شهر بسیار تأثیرگذار است.

وی در پایان ضمن تشکر از کلیه سرمایه گذاران، خواستار همکاری دیگر سرمایه گذاران جهت تکمیل رنگ آمیزی مابقی حصارهای پروژه های سطح شهر شد.