مدیر گروه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت : طرح ملی سلامت روان در استان هرمزگان از 15 دی ماه تا نیمه اسفند ماه همزمان با سراسر کشور باهدف بررسی تعیین شیوع ومیزان شدت مشکلات اعصاب وروان اجرا خواهدشد .

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز، دکتر بیتا صدیق افزود: دراین طرح ملی سلامت روان ارزیابی شیوع استرس ،اضطراب و وسواس و افسردگی و فشارهای زندگی ،تعیین روش و میزان استفاده مردم و بیماران از خدمات بهداشتی ودرمانی ،بررسی مقدار هزینه تحمیل شده به مردم برای درمان مشکلات اعصاب روان ارزیابی و بررسی خواهد شد.

صدیق افزود: اهداف این مطالعه که جمعیت هدف آن افراد۱۵ساله تا ۶۴ساله کشوراست که دراین برنامه تعیین اختلات روانی ۱۲ماه گذشته ،تعیین میزان شدت اختلات روانی ،تعیین میزان استفاده از خدمات سلامت روان وتعیین هزینه های ابتلا به اختلات روانی می باشد.

وی بیان کرد: با انجام این مطالعه تصویر روشنی از تقاضای جامعه برای خدمات سلامت ،شیوه اقدام مردم برای یافتن پاسخ این تقاضا ،شیوه پاسخگویی نظام ارائه خدمات به تقاضای جامعه و تناسب بار مالی تحمیل شده به خانوارها با درامد آنها مشخص می گردد.

انتهای پیام