سید ابراهیم هاشمی با رای هیات امنای کلینیک کسب و کار و تایید معاونت صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به عنوان «مدیر کلینیک کسب و کار هرمزگان» انتخاب شد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز ، سید امیر امیری زاد ، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان از جمله اهداف و وظایف کلینیک کسب و کار هرمزگان به نهادینه کردن فرهنگ مراجعه صاحبان کسب وکار به مشاوران و متخصصین جهت حل مشکلات واحدهای صنعتی،عارضه یابی و آسیب شناسی مشکلات واحدهای تولیدی و ارائه راه حل مناسب جهت رفع آنها،  ایجاد ارتباط نزدیک بین بنگاه های کشور و مشاورین حرفه ای و ارائه دهندگان خدمات کسب وکار و تسهیل حضور مشاورین حرفه ای در محل شهرک و نواحی صنعتی اشاره کرد .

همچنین معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان نیز با اشاره به برگزاری اولین جلسه کلینیک کسب و کار استان گفت : طی این جلسه با رای حاضرین، اعضای هیئت امنا مشخص شدند و از بین ۵ عضو هیئت امنا «سید ابراهیم هاشمی» به عنوان مدیر‌ کلینیک انتخاب شد.

احسان بخرد اضافه کرد: واحدهای تولیدی می توانند با ورود به درگاه خدمات الکترونیک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران نسبت به ثبت درخواست و انتخاب مشاور مورد نظر اقدام و پس از انجام خدمات٫ در صورت تایید و رضایت مدیریت مجموعه تولیدی و کلینیک کسب و کار از خدمات ارائه شده ،  ۸۰ درصد از مبلغ قرارداد در قالب یارانه از سوی شرکت شهرکهای صنعتی در وجه مشاور پرداخت می شود.