چهار شرکت فناور به شرکت های فناور پارک زیست فناوری خلیج فارس افزوده شد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز، در شورای فناوری این پارک که در بهمن ماه ۱۳۹۹ برگزار شد با پذیرش چهار شرکت فناور جدید موافقت شد.

زمینه تخصصی واحد های فناور پذیرش شده عبارتند از:

۱- مولد سازی، تکثیر و به گزینی گونه های مهم ماهیان دریایی خوراکی جنوب کشور

۲- تولید دستگاه های ضد عفونی با اشعه التراویوله

۳- فناوری اطلاعات و الکترونیک مخابرات دریایی و پیشرو در ساخت تجهیزات ناوبری و مانیتورینگ در دریا

 4-تولید الکل مطلق، عصاره و اسانس

محمد شریف رنجبر رییس پارک زیست فناوری خلیج فارس، ضمن اعلام این خبر یکی از رسالت های پارک را کارآفرینی و توسعه فناوری دانست و بیان نمود: پارک های علم و فناوری نقطه اتصال علم به تولید و صنعت هستند و توسعه فرهنگ نوآوری و کارآفرینی مبتنی بر فناوری، حمایت از ایده های فناورانه و شرکت های دانش بنیان از جمله مهمترین اهداف این پارک می باشد.